Skip to main content

Om Lecora

Om Lecora

Lecora ligger i Vadstena vid Vätterns strand och vi är idag ca 35 medarbetare på plats. Vi producerar frysta och kylda livsmedel till såväl storhushåll som detaljhandeln. Produkterna för storhushåll är frysvaror och den största produktgruppen är schnitzlar- stekta, ostekta och fyllda. Övriga produkter i sortimentet är vårrullar, förädlade vegetariska ekologiska produkter och förädlade köttprodukter. Produkterna för detaljhandeln är kylvaror i rullpack såsom risgrynsgröt, ärtsoppa och stuvad husmanskost.

För mer information om vårat sortiment, se flikarna Storhushåll och Detaljhandeln.

Affärsidé

”Lecora AB ska på ett produktivt och lönsamt sätt producera och sälja, av marknaden efterfrågade, färska och frysta matvaror till storhushåll och detaljhandeln.”

 • Lecora ligger i den medeltida staden Vadstena, vid Vätterns strand. Här tillverkar vi våra produkter, och här utbildar vi våra medarbetare och kunder.
 • Lecora tillverkar produkter både till storhushåll och detaljhandeln.
 • Produkterna för storhushåll är frysvaror och den största produktgruppen är schnitzlar, stekta, ostekta och fyllda. Övriga produkter i sortimentet är förädlade vegetariska- och köttprodukter. Våra produkter hittar du över hela Sverige hos Martin&Servera, Menigo, Svensk cater, m.fl.
 • Produkterna för detaljhandeln är kylvaror och den största produktgruppen är rullpack. Allt från stuvningar till husmanskost och KRAV-produkter. Våra produkter hittar du över hela Sverige hos ICA, COOP, Axfood och Bergendahlsgruppens kunder m.fl.
 • Sverige är Lecoras största marknad och svarar för merparten av försäljningen. Resterande exporteras till EU.

Miljöarbete

För oss på Lecora är det viktigt att tillaga goda produkter. Det betyder att vi noggrant väljer råvaror som håller en hög kvalitet och gärna är närproducerade.

Att vi främst vill ha närproducerade råvaror är bland annat för att minska onödiga transporter och därmed miljöutsläpp men även för att kunna följa råvarans utveckling från ex ”ärta till soppa”.

På Östgötaslätten odlas det bland annat KRAV-märkta gula ärtor som vi använder till KRAV-märkt Vegetarisk Ärtsoppa. Man kan även se stora vitkål och rödkåls odlingar längs vägarna som vi kommer tillaga brunkål och rödkål av under höstmånaderna.
Från Sverige-symbol.
Till de köttprodukter vi tillverkar använder vi oss endast av svenska köttråvaror, det är en policy vi har fastställt sedan många år tillbaka. Det fläsk och nötkött vi förädlar kommer från östergötland och västergötland och med våran geografiska placering mitt i Östergötland vid den medeltida staden Vadstena vid Vätterns strand kan det inte bli mycket mer närodlat.

Vi värnar om att mat ska vara gott och hälsosamt och bara bestå av naturliga råvaror.

Vi tillagar självklart också KRAV-märkt mat som är naturligt hälsosam eftersom den innehåller grödor som fått växa och mogna på sina egna villkor utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och genetiskt modifierade organismer (GMO).

Med allt detta tillsammans kan vi stolt sätta vårat varumärke Lecora på produkten.

Miljöpolicy

 • Vi skall klara myndigheternas fastlagda miljövillkor och överenskomna riktvärden.
 • Vi skall ställa upp och arbeta mot för verksamheten relevanta miljömål som vi mäter och ständigt förbättrar.
 • Vi skall i all vår verksamhet verka för det naturliga kretsloppet genom att återvinna och minimera restprodukter (avfall).
 • Vi skall ha tydliga miljökrav på köpta varor och tjänster
 • Vi skall genom information och utbildning verka för engagemang, förståelse och ansvar i miljöarbetet från samtliga anställda.

Vi använder enbart svenskt kött i vår produktion

Kvalitet och säkerhet

Lecoras produktionsanläggning är certifierat enligt FSSC 22000, en standard för ökad produktsäkerhet och hygien.

FSSC 22000 säkrar hela livsmedelskedjan från jord till bord, en trygghet för dig som kund.

Standarden kräver t.ex. att ett HACCP-systemet antas och införs (HACCP är ett system att identifiera och eliminera faror i hantering av livsmedel), ett dokumenterat och effektivt kvalitetsledningssystem samt kontroll av anläggning, produkter, processer och personal.

Andra krav är att produkterna har rätt innehåll, är uppmärkta enligt lagar och regler, är säkra för konsumenten och är tillverkade enligt god sed

Vi ställer även krav på att våra leverantörer är kompetenta att tillverka produkterna enligt våra specifikationer, följer lagar och regler samt har ett fungerande lednings- och kontrollsystem över tillverkningsenheten.

Fördelar med FSSC 22000

 • En gemensam bedömningsgrund för att säkerställa kvalitet och säkerhet.
 • Kunna visa företagets status gentemot livsmedelshandlare och andra organisationer.
 • Standarden täcker alla områden vad gäller kvalitet, hygien och produktsäkerhet inom hela livsmedelsindustrin.
 • Standarden säkrar upp leverantörerna enligt de kontroller som ska genomföras.
 • Systemet är självförbättrande vid användning.
 • Att du som kund är trygg.

Kvalitetspolicy

Lecoras produkter ska motsvara våra kunders och konsumenters förväntningar. Vi för kontinuerligt en dialog med dessa om förbättringar av kvaliteten och utveckling av sortimentet.

Åtaganden

 • I organisationen har kvalitetsfrågor en prioriterad ställning.
 • Alla medarbetare är delaktiga i att nå uppsatta kvalitetsmål och strävar mot detta genom att utföra sina arbetsuppgifter på rätt sätt.
 • Kvaliteten är ständigt föremål för förbättringar. Alla har ansvar för detta genom kontinuerlig utveckling av kompetens och teknik.
 • I förbättringsarbetet involveras även våra leverantörer på ett aktivt sätt.