Miljöarbete

För oss på Lecora är det viktigt att tillaga goda produkter. Det betyder att vi noggrant väljer råvaror som håller en hög kvalitet och gärna är närproducerade.

Att vi främst vill ha närproducerade råvaror är bland annat för att minska onödiga transporter och därmed miljöutsläpp men även för att kunna följa råvarans utveckling från ex ”ärta till soppa”.

krav_marke_pmsPå Östgötaslätten odlas det bland annat KRAV-märkta gula ärtor som vi använder till KRAV-märkt Vegetarisk Ärtsoppa. Man kan även se stora vitkål och rödkåls odlingar längs vägarna som vi kommer tillaga brunkål och rödkål av under höstmånaderna.

Svenskt_kott-Marke_RGBTill de köttprodukter vi tillverkar använder vi oss endast av svenska köttråvaror, det är en policy vi har fastställt sedan många år tillbaka. Det fläsk och nötkött vi förädlar kommer från östergötland och västergötland och med våran geografiska placering mitt i Östergötland vid den medeltida staden Vadstena vid Vätterns strand kan det inte bli mycket mer närodlat.

Vi värnar om att mat ska vara gott och hälsosamt och bara bestå av naturliga råvaror.

Vi tillagar självklart också KRAV-märkt mat som är naturligt hälsosam eftersom den innehåller grödor som fått växa och mogna på sina egna villkor utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och genetiskt modifierade organismer (GMO).

Med allt detta tillsammans kan vi stolt sätta vårat varumärke Lecora på produkten.

Miljöpolicy

  • Vi skall klara myndigheternas fastlagda miljövillkor och överenskomna riktvärden.
  • Vi skall ställa upp och arbeta mot för verksamheten relevanta miljömål som vi mäter och ständigt förbättrar.
  • Vi skall i all vår verksamhet verka för det naturliga kretsloppet genom att återvinna och minimera restprodukter (avfall).
  • Vi skall ha tydliga miljökrav på köpta varor och tjänster
  • Vi skall genom information och utbildning verka för engagemang, förståelse och ansvar i miljöarbetet från samtliga anställda.

Vi använder enbart svenskt
kött i vår produktion

Print Friendly, PDF & Email

Foldrar