Kvalitet och säkerhet

Lecoras produktionsanläggning är certifierat enligt FSSC 22000:2011, en standard för ökad produktsäkerhet och hygien.

FSSC 22000 säkrar hela livsmedelskedjan från jord till bord, en trygghet för dig som kund.

Standarden kräver t.ex. att ett HACCP-systemet antas och införs (HACCP är ett system att identifiera och eliminera faror i hantering av livsmedel), ett dokumenterat och effektivt kvalitetsledningssystem samt kontroll av anläggning, produkter, processer och personal.

Andra krav är att produkterna har rätt innehåll, är uppmärkta enligt lagar och regler, är säkra för konsumenten och är tillverkade enligt god sed

Vi ställer även krav på att våra leverantörer är kompetenta att tillverka produkterna enligt våra specifikationer, följer lagar och regler samt har ett fungerande lednings- och kontrollsystem över tillverkningsenheten.

Fördelar med FSSC 22000:

  • En gemensam bedömningsgrund för att säkerställa kvalitet och säkerhet.
  • Kunna visa företagets status gentemot livsmedelshandlare och andra organisationer.
  • Standarden täcker alla områden vad gäller kvalitet, hygien och produktsäkerhet inom hela livsmedelsindustrin.
  • Standarden säkrar upp leverantörerna enligt de kontroller som ska genomföras.
  • Systemet är självförbättrande vid användning.
  • Att du som kund är trygg.

Kvalitetspolicy

Lecoras produkter ska motsvara våra kunders och konsumenters förväntningar. Vi för kontinuerligt en dialog med dessa om förbättringar av kvaliteten och utveckling av sortimentet.

Åtaganden

  • I organisationen har kvalitetsfrågor en prioriterad ställning.
  • Alla medarbetare är delaktiga i att nå uppsatta kvalitetsmål och strävar mot detta genom att utföra sina arbetsuppgifter på rätt sätt.
  • Kvaliteten är ständigt föremål för förbättringar. Alla har ansvar för detta genom kontinuerlig utveckling av kompetens och teknik.
  • I förbättringsarbetet involveras även våra leverantörer på ett aktivt sätt.
Print Friendly, PDF & Email