Print Friendly, PDF & Email

Schnitzel, stekt, 120g